Analizator węchowy koni

Analizator węchowy ulega adaptacji tak jak i inne receptory. Koni od dawna chowanych w warunkach stajennych węch nie ostrzega tak silnie o  niebezpieczeństwie  (np. 

Read More

Cechy psychiczne konia

Zachowanie się koni. Konie znacznie różnią się między sobą stopniem inteligencji i temperamentem, zatem nie można od nich oczekiwać jednakowej reakcji na te same

Read More

Charakter koni

Mimo że jest on w pewnym stopniu związany z temperamentni, zależy jednak przede wszystkim od metod postępowania z koniem. Na skutek brutalnego traktowania wyzwala

Read More

Charakter konia

Większość koni cechuje usposobienie łagodne i spokojne, a spotykane narowy są przeważnie wynikiem złego traktowania przez człowieka. Bywają jednak osobniki trudne do prowadzenia. Koń

Read More

Głowa

Może ona u koni mieć różne kształty i wymiary, zależnie od pochodzenia, rasy i płci. Głowy ciężkie i duże, przeważnie o profilu garbonosym, są

Read More

Jama ustna

Jamę ustną u konia osłaniają od zewnątrz duże, bardzo ruchliwe wargi. Oglądając ją przede wszystkim stwierdzić trzeba, czy szczęki są symetryczne o prawidłowym zgryzie.

Read More

Kasztan

Normalną — jeśli chodzi o rodzaj pigmentu — maścią konia jest maść kasztanowata, natomiast dodatek barwników melaninowych daje maść gniadą i karą, a ich

Read More

Kłąb

Stanowi on przednią cześć grzbietu, w miejscu, gdzie wyrostki kolczyste kręgów grzbietowych są najwyższe. Kłąb od szyi bywa oddzielony tzw. wcięciem siekiery. Im kłąb

Read More

Kondycja hodowlana

Zwierzę odznacza się dobrym stanem odżywienia, przy którym wszystkie niemal tkanki i narządy ustroju zawierają pewien zapas substancji odżywczych, oprócz tego pod skórą znajdują

Read More

Kondycja

Przez kondycję konia można ogólnie rozumieć stan fizyczny, w jakim się on w danej chwili znajduje. Zasadniczo rozróżnia się kondycję robocza, wyścigową, hodowlaną i

Read More