Konie spokojne

U koni należących do typu spokojnego brak zasadniczych cech ujemnych poprzednio omawianego typu niezrównoważonego. Są one w równej mierze zdolne do wytworzenia odruchów pobudzających, jak i hamujących. Zasadniczą ujemną cechą osobników tego typu jest zbyt mała u nich ruchliwość procesów nerwowych. Nierzadko u ogiera, od którego próbuje się pobrać nasienie do sztucznej pochwy, następuje czasowe zahamowanie odruchów płciowych, ale w końcu hamowanie ulega przezwyciężeniu, ogier staje się bardzo aktywnym reproduktorem i może być używany dla inseminacji. Reproduktory i konie robocze typu spokojnego, jeśli utrzymywane są w możliwie jednostajnych warunkach otoczenia, które nie wymagają częstej przebudowy odruchów warunkowych, mogą przez długi czas pracować bardzo wydajnie i zaliczane są do zwierząt zdatnych do pracy w zaprzęgu, Najbardziej pożądany jest typ żywy układu nerwowego. Zaliczane tu osobniki wykazują dużą zdolność do szybkiego zrównoważania różnych bodźców otaczającego ich środowiska. Niezależnie od siły tych bodźców odpowiadają na nie właściwie bądź procesem pobudzania, bądź też procesem hamowania.

Related Post

Zabawa z kotem Gdy decydujemy się na posiadanie kota, to na pewno warto także zadbać o odpowiednią aktywność. Koty, zwłaszcza po sterylizacji, mają większe tendencje do tycia. Dodatkowo właściciele często rozpieszczają swoje kotki, więc nie ma się co dziwić, że br...
Przesądy związane z kotami Jest wiele znanych przesądów, jakie bezpośrednio związane są z kotami, więc na pewno warto na to zwrócić swoją uwagę, a wiele dzięki temu zyskamy i zapewnimy sobie odpowiednią wiedzę. Przede wszystkim należy się wystrzegać całych czarnych kotów, któ...
Pierś i mostek Pierś, W pokroju konia uwzględnia się także pierś, która umieszczona jest między stawami barkowymi. Szeroka pierś u zwierząt pociągowych jest zaletą, stwarza bowiem mocny przód oraz pomaga w zachowaniu równowagi, co znacznie ułatwia ciągniecie dużych...
Wypuszczanie kota na spacer Jeśli mamy o czynienia z w miarę bezpieczną okolicą, to na pewno można się zdecydować na wypuszczanie swojego kota na zewnątrz. Oczywiście najbardziej komfortowa sytuacja jest wtedy, gdy mamy dom z ogrodem, gdyż wtedy możemy swojemu kotu zapewnić za...
Zdrowie Niewątpliwie najważniejszymi cechami warunkującymi wartość użytkową konia są zdrowie i konstytucja oraz związana z nimi żywotność. Im lepiej organizm konia reaguje na czynniki środowiska, to znaczy im mniej podatny jest na ujemne jego wpływy, tym wię...
Konstytucja Podział zwierząt, w tym koni, na typy konstytucyjne oparty jest przede wszystkim na zróżnicowaniu poszczególnych osobników pod względem intensywności przemiany materii. Kownacki zajął się zagadnieniem różnic w strukturze tkanek koni należących do róż...