Pokrój szczegółowy

Budowa konia jest w znacznym stopniu uzależniona od środowiska naturalnego, oraz od sposobu żywienia i pielęgnowania przez człowieka. Zależnie od postępowania z młodym rozwijającym się źrebakiem można uzyskać zwierzę odpowiednio wyrośnięte i harmonijnie zbudowane lub przeciwnie — cherlawe i drobne, o małej wartości użytkowej. Zadaniem nauki o pokroju jest przebadanie związku zachodzącego między budową całości, a proporcją poszczególnych części ciała i korzyści wynikających z określonego typu budowy. Przy ocenie budowy należy uwzględnić typ wycenianego konia, tak pod względem określonej przydatności (wierzchowy, zaprzęgowy, hodowlany, roboczy), jak i wzrostu oraz stopnia rozwoju (odsadek, roczniak, koń dorosły), płci (ogier, wałach, klacz) i przynależności rasowej (prymitywny, kulturalny, zimno- lub ciepłokrwisty). Inne bowiem kryteria oceny trzeba przyjąć dla osobnika młodego, a inne dla już ukształtowanego. Ostrzej klasyfikuje się błędy budowy u sztuk hodowlanych niż u roboczych, przynależność rasowa dobitniej musi się „wyrażać u koni z pochodzeniem niż u koni pospolitych. Ponieważ koń wykonuje pracę w ruchu — przez rozwijanie szybkości i siły pociągowej, przeto stosunki mechaniczne ustroju końskiego, a więc długość i wzajemne ustawienie ramion dźwigni szkieletu, jak również właściwości mięśni, ścięgien i więzadeł — mają wpływ na stopień i trwałość jego przydatności użytkowej. Poznanie tych stosunków jest konieczne, gdyż daje ono możność należytej oceny dodatnich i ujemnych stron konia jako zwierzęcia roboczego.

Related Post

Sterylizacja kotów Jeśli trzymamy kota w domu i myślimy także o swoim komforcie, to na pewno trzeba się zdecydować na zabieg sterylizacji. W przypadku kocurów jest to doskonałe rozwiązanie, ponieważ nie mamy do czynienia z typowym godowym zachowaniem i oczywiście ozna...
Warto mieć kota Nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że warto mieć w swoim domu kota. Dzisiaj w blokach nie mamy już do czynienia z wykorzystywaniem tych zwierząt do walki z myszami, ale traktujemy koty jak członków naszej rodziny i trudno się temu dziwić. Są dum...
Kot w biurze W wielu biurach można zaobserwować obecność kota. Rozkłada się na biurku, gryzie długopisy albo kładzie się na papierach. Jest to bardzo typowy obrazek dla wielu miejsc. Z kotami często mamy także do czynienia w muzeach czy urzędach, gdzie spełniają...
Koty z hodowli Obecnie mamy wiele możliwości, jeśli chodzi o opiekę nad kotem. Wciąż wiele osób przygarnia kotki, jakie zostają porzucone na polu czy w lesie. Często niestety mamy do czynienia z takimi dramatycznymi sytuacjami i całe szczęście, że są osoby, które ...
Kot potrzebuje uwagi Każde zwierzę domowe wymaga uwagi swoich właścicieli, więc trzeba się z tym liczyć. Oczywiście chomik czy rybki są na pewno znacznie mniej absorbujące, więc rzeczywiście jest to dla nas mniejszy kłopot. Jeśli jednak chcemy się zdecydować na psa czy ...
Włosy Największą powierzchnię ciała konia pokrywają włosy krótkie, zwane sierścią. Na l cm - wypada przeciętnie 700 włosów szerstnych. Włosy te ulegają stałej, nieznacznej wymianie, jednakże dwa razy do roku — w jesieni i na wiosnę — wymiana sierści przebi...