Temperament

Jest on w znacznej mierze związany z typem konstytucyjnym. I tak zwierzęta o konstytucji oddechowej obdarzone są z reguły temperamentem żywym, w przeciwieństwie do wykazujących konstytucję mięśniowo-trawienną, które wykazują temperament spokojny — flegmatyczny. Również i płeć odgrywa tu rolę, klacze bowiem mają przeważnie temperament spokojniejszy od ogierów. Jakkolwiek wartość użytkowa każdego konia — bez względu na formę jego użytkowania — zależna jest w znacznej mierze od typu czynności nerwowej, w tym temperamentu, jednakże szczególnie dotyczy to ogierów-reproduktorów. Dlatego też typy temperamentu u koni zostaną omówione na przykładzie ogierów. Wśród pogłowia ogierów—reproduktorów można spotkać i wyróżnić przedstawicieli wszystkich typów czynności nerwowej, przy czym każdy z typów wymaga swoistego postępowania i sposobu użytkowania. Tak więc ogier mający układ nerwowy typu słabego okazuje się nie-pełnowartościowy, wszystkie występujące u niego odruchy płciowe są bardzo łatwo hamowane, a trudno pobudzane. Przy nieco energiczniejszym poruszeniu się klaczy ogier taki lękliwie się cofa i nie zdradza ochoty do kopulowania. Od ogiera tego typu łatwiej otrzymać nasienie przy użyciu fantomu niż przy użyciu klaczy.

Related Post

Zadbaj o zęby kota Kocie zęby wymagają szczególnego potraktowania. Należy się o nie troszczyć każdego dnia w odpowiedni sposób. Przede wszystkim ważny jest wybór odpowiedniej karmy polecanej przez weterynarza. Powinna posiadać wszystkie najważniejsze elementy i składn...
Jaki żwirek wybrać? Ważnym elementem w opiece nad kotami jest wybór odpowiedniego żwirku. Jest to podstawa ich higieny, więc na pewno warto się zastanowić nad odpowiednim wyborem w tym zakresie, a wtedy na pewno wiele dzięki temu będziemy mogli zyskać, a przede wszystk...
Włosy Największą powierzchnię ciała konia pokrywają włosy krótkie, zwane sierścią. Na l cm - wypada przeciętnie 700 włosów szerstnych. Włosy te ulegają stałej, nieznacznej wymianie, jednakże dwa razy do roku — w jesieni i na wiosnę — wymiana sierści przebi...
Przesądy związane z kotami Jest wiele znanych przesądów, jakie bezpośrednio związane są z kotami, więc na pewno warto na to zwrócić swoją uwagę, a wiele dzięki temu zyskamy i zapewnimy sobie odpowiednią wiedzę. Przede wszystkim należy się wystrzegać całych czarnych kotów, któ...
Pokrój szczegółowy Budowa konia jest w znacznym stopniu uzależniona od środowiska naturalnego, oraz od sposobu żywienia i pielęgnowania przez człowieka. Zależnie od postępowania z młodym rozwijającym się źrebakiem można uzyskać zwierzę odpowiednio wyrośnięte i harmonij...
Zmiany temperatury Zmiany w temperaturze otoczenia konie odczuwają bardzo wyraźnie. Narządy czucia znajdujące się w skórze są dobrze rozwinięte, dlatego nawet mucha wywołuje odruch poruszający mięśnie skóry. Natomiast konie są albo mało wrażliwe, albo też bardzo wytrzy...